Lär dig grunderna i Excel med hjälp av Gigla

29 moment
45 min video

Tidsåtgång att gå igenom och lära sig alla moment: 1,5 h – 3 h (beror på IT vana och förkunskaper)

Excel är ett kalkylprogram och används för att analysera, hantera och dela information. Det är vanligt att vilja skapa olika typer av rapporter i Excel, t.ex. budget och prognos, klasslistor, schema och betygsöversikt.

I grundkursen går vi igenom hanteringen av innehåll, celler, rader, kolumner, sidor och annat. Hur man skapar ett enklare diagram samt hur man delar ett dokument.

Förkunskaper: Inga

Pris: 2 995 kr ex moms

Abonnemanget gäller i 1 månad och är personligt

För avtalskunder gäller er prislista

Innehåll

INTRODUKTION TILL EXCEL

 • kapa en ny arbetsbok (1 min)
 • Infoga eller ta bort ett kalkylblad (1 min)
 • Flytta eller kopiera kalkylblad eller kalkylbladsdata (2 min)
 • Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok
 • Använda Excel som miniräknare (2 min)
 • Fylla i data automatiskt i kalkylbladsceller (3 min)

RAD OCH KOLUMNER

 • Infoga eller ta bort celler, rader och kolumner (2 min)
 • Markera cellinnehåll i Excel (2 min)
 • Låsa rader och kolumner genom att låsa fönsterrutor (2 min)
 • Dölja eller visa rader eller kolumner (2 min)
 • Skapa en lista med sekventiella datum (2 min)

CELLER

 • Flytta eller kopiera celler och cellinnehåll (2 min)
 • Ändra storlek på en tabell, kolumn eller rad (2 min)
 • Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad (3 min)
 • Sammanfoga och separera celler (1 min)

Innehåll

FORMATERING

 • Justera text i en cell (1 min)
 • Kopiera cellformatering (2 min)
 • Snabbfyllning (2 min)

DIAGRAM

 • Skapa diagram (2 min)
 • Lägga till en diagramrubrik (2 min)
 • Visa eller dölja en diagramförklaring (1 min)
 • Lägga till en sekundäraxel (2 min)
 • Analysera dina data snabbt (1 min)
 • Ändra ett diagrams källa (1 min)
 • Använda miniatyrdiagram för att visa datatrender (1 min)

DELA OCH REDIGERA

 • Dela en arbetsbok (3 min)

Contactus

Kristallen, 754 50 Uppsala
Telefon: +46 (0)70-874 70 28
E-post: utbildning@contactus.se