Excel grund (distans)

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst.  

Utbildningsmål 
Efter kursen kan du arbeta effektivt med Excels grundläggande funktioner. Du kan skapa kalkyler med tydlig formatering. Du kan presentera dina kalkyler med utskrifter och diagram. 

Förkunskaper: Inga

Pris: 6 500 kr ex moms

För avtalskunder gäller er prislista

Innehåll

Grunder 
 • Programfönstret 
 • Arkiv och menyflikar
 • Kortkommandon
 • Inmatning och redigering 
 • Kopiera och flytta 
 • Skapa serier med autofyll
 • Infoga och ta bort rader eller kolumner 
 • Skapa, spara, öppna och stänga

Beräkningar  
 • Referenser
 • Skapa egna formler 
 • Arbeta med enkla funktioner
 • Kopiera och redigera formler 
 • Relativa och absoluta referenser 
 • Autosumma

Format  
 • Justera celler 
 • Tal-, tecken och datumformat 
 • Kopiera format, autoformat 
 • Kolumnbredd och radhöjd
 • Kantlinjer och fyllning 

Innehåll

Utskrifter  
 • Förhandsgranska 
 • Skriva ut
 • Ändra marginaler 
 • Utskriftsformat

Tredimensionell kalkyl  
 • Infoga/ta bort kalkylblad 
 • Döpa om kalkylblad 
 • Flytta och kopiera kalkylblad och bevara kolumnbredd vid kopiering
   
Diagram  
 • Skapa diagram 
 • Byta diagramtyp, diagramalternativ 
 • Formatera diagramyta, serier, rubrik, skala 
 • Ändra källdata 
 • Ta bort diagram 

Listor  
 • Riktlinjer för listor 
 • Låsa rad och kolumnrubrik
 • Sortera listor
 • Autofilter

Kurslängd: 1 dag

Contactus

Kristallen, 754 50 Uppsala
Telefon: +46 (0)70-874 70 28
E-post: utbildning@contactus.se