Fortsättningskurs​ i Excel med hjälp av Gigla

30 moment
60 min video

Tidsåtgång att gå igenom och lära sig alla moment: 1,5 h – 3 h (beror på IT vana och förkunskaper)

Excel är ett kalkylprogram och används för att analysera, hantera och dela information. Det är vanligt att vilja skapa olika typer av rapporter i Excel, t.ex. budget och prognos, klasslistor, schema och betygsöversikt.

Excel är byggt för att hantera mycket data och man kan bl.a. skapa komplexa beräkningar med hjälp av formler och visualisera data grafiskt i diagram. Det finns mängder av inbyggda verktyg såsom pivottabeller, sök- och filtreringsfunktioner och villkorsstyrd formatering.

Det går även att ha Excel som plattform för att utveckla system som är helt anpassade till dina och verksamhetens förutsättningar och behov.

Förkunskaper: Kunskaper motsvarande Excel grundkurs

Pris: 2 995 kr ex moms

Abonnemanget gäller i 1 månad och är personligt

För avtalskunder gäller er prislista

Innehåll

RAD OCH KOLUMNER

 • Filtrera efter unika värden eller ta bort dubblettvärden (4 min)
 • Dela upp text i olika kolumner (3 min)

CELLER

 • Sammanfoga och separera celler (1 min)
 • Använda dataverifiering i celler (4 min)
 • Importera eller exportera textfiler (.txt eller .csv) (2 min

FORMATERING

 • Tillgängliga talformat (2 min)
 • Villkorsstyrd formatering (2 min)
 • Använda formatmallar (2 min)
 • Lägg till en vattenstämpel (2 min)
 • Snabbfyllning (2 min)

FORMLER OCH FUNKTIONER

 • Info om – FORMLER OCH FUNKTIONER
 • Skapa formler (2 min)
 • LETARAD (3 min)
 • Funktionen OM (2 min)
 • Funktionen IFS (3 min)
 • OM (2 min)
 • OMF (1 min)
 • Definiera och använda namn i formler (1 min

Innehåll

TABELLER

 • Skapa en tabell (1 min)
 • Sortera data i en tabell (2 min)
 • Filtrera data i ett intervall eller en tabell (2 min)
 • Lägga till en summarad i en tabell (1 min)
 • Använda utsnitt för att filtrera data (1 min)

PIVOTTABELLER

 • Info om – PIVOTTABELLER
 • Skapa en pivottabell (2 min)
 • Arbeta med pivottabeller (4 min)
 • Gruppera data i pivottabeller (3 min)
 • Filtrera data i en pivottabell (2 min)
 • Skapa ett pivotdiagram (1 min)

DELA OCH REDIGERA

 • Dela en arbetsbok (3 min)
 • Lägga till och granska Anteckningar (2 min)
 • Lägga till och granska kommentarer (2 min)
 • Skydda arbetsböcker med lösenord (1 min)

Contactus

Kristallen, 754 50 Uppsala
Telefon: +46 (0)70-874 70 28
E-post: utbildning@contactus.se